ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

22 maja 2024

Proces adaptacji do nowego środowiska, jakim jest przedszkole, stanowi niezwykle ważny i przełomowy moment, zarówno dla dziecka, jak i całej rodziny. Wiąże się on ze zmianą dotychczasowego trybu życia – miejsca, planu dnia, osób współtowarzyszących w codziennych sytuacjach. Przygotowanie dziecka do rozstania z rodzicami i pozostania w przedszkolu stanowi zatem trudne zadanie dla nauczycieli i rodziców, wymagające przede wszystkim przemyślanych poczynań oraz korelacji oddziaływań na płaszczyźnie przedszkole – rodzice, rodzice – przedszkole. W dniu 22 maja 2024r. po raz kolejny w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie adaptacyjne dla dzieci nowo – przyjętych do przedszkola oraz ich rodziców, którego celem było zapewnienie dzieciom lepszego startu w przedszkolu, rozwijanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu adaptacji. Podczas  spotkania,   pt. „ Zapraszamy do wspólnej zabawy ’’, dzieci poznały pomieszczenia przedszkolne : salę zajęć, szatnię, łazienkę oraz teren zabaw z urządzeniami i sposób korzystania z nich. Dzieci wraz z rodzicami, wzięły udział  w różnych zabawach  z wykorzystaniem chusty animacyjnej, piłki  i misia. Po zabawie dzieci otrzymały słodki poczęstunek i drobny upominek. Na koniec spotkania Pani dyrektor zaprosiła rodziców do sali na krótkie zebranie organizacyjne. Zachęcała  rodziców do śledzenia informacji, ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej naszego przedszkola oraz wręczyła rodzicom dzieci folder przedszkola. Wspólna zabawa w miłej atmosferze na długo pozostanie w pamięci maluchów.