DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE W PRZEDSZKOLU- ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE W PRZEDSZKOLU- ,,W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

13 czerwca 2024

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków są bardzo ważne, ponieważ pozwalają rozwijać wiele kategorii zainteresowań wśród najmłodszych. W wieku przedszkolnym szczególnie dzieci przejawiają ogromną potrzebę ruchu. By zapewnić im możliwość rozładowania energii , a przede wszystkim odpowiednio ją ukierunkować w naszym  przedszkolu  były  organizowane  dodatkowe  zajęcia  sportowe  pt. ,, W zdrowym ciele zdrowy duch’’, które  prowadziła raz w tygodniu pani Wiesława Michalak.  Podczas tych zajęć dzieci nabrały prawidłowych przyzwyczajeń, polubiły ruch i sport, uświadomiły sobie, że są fajną formą spędzania wolnego czasu, przekonały się, że trzeba zachowywać się uczciwie, że każdy, kto przystępuje do zawodów, ma na starcie takie same szanse. Zajęcia sportowe sprawiały dzieciom nie tylko przyjemność, ale rozwijały ich zmysły, przede wszystkim równowagi i koncentracji, wzmacniały kości i mięśnie, dotleniały ich organizm oraz uczyły współpracy z innymi, organizowania zadań w grupie. Na zakończenie uczestnictwa w zajęciach sportowych wszystkie dzieci otrzymały dyplom  i drobny upominek.