UNIA, RODZINA PAŃSTW. EDUKACJA  EUROPEJSKA I WIELOKULTUROWA W  GRUPIE  MRÓWKI

UNIA, RODZINA PAŃSTW. EDUKACJA EUROPEJSKA I WIELOKULTUROWA W GRUPIE MRÓWKI

7 listopada 2022

Edukacja europejska to świadomie i celowo zaplanowana działalność dydaktyczno – wychowawcza, której celem jest:
• poznawanie życia ludności w krajach Europy,
• kształtowanie poczucia przynależności do Europy,
• budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi,
• kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości,
• budzenie poczucia odpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między wszystkimi krajami Europy.

Realizację projektu ,,Unia , rodzina państw. Edukacja europejska  i wielokulturowa ‘ grupa Mrówki  rozpoczęła od 2 listopada 2022r. i będzie go kontynuowała do 23 czerwca 2023r. Podstawowym celem projektu jest: „wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym” .

Zajęcia przedszkolne realizowane z dziećmi  są  wspaniałą okazją do:

– wprowadzenia pojęcia  kraju,

– wprowadzenia map konturowych każdego kraju i umiejscowienie go na mapie Europy

– wprowadzenie elementów narodowych (godło, flaga, hymn) – odnajdywanie cech wspólnych i różniących

poznania charakterystycznych  dla danego  kraju  elementów kultury ( budowla , folklor, tradycja)

– uczestniczenia w przygotowaniu potrawy charakterystycznej dla każdego kraju

– słuchania i interpretacji ruchowej muzyki związanej  z danym krajem: tworzenie opowieści ruchowych.