MAMO, TATO POCZYTAJ MI BAJECZKĘ

MAMO, TATO POCZYTAJ MI BAJECZKĘ

29 maja 2023

        Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw.

   Dlatego wspólnie z Rodzicami oraz z Ich aktywnym udziałem, rozpoczęliśmy akcję „Mamo, tato poczytaj mi bajeczkę, która ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem. Przedsięwzięcie polega na tym, że chętni Rodzice przychodzą do naszego  Przedszkola i czytają dzieciom. Czytane utwory, bajki, baśnie, opowiadania są przynoszone przez dzieci z domu, albo pochodzą z naszego kącika czytelniczego w sali przedszkolnej.

Akcję zainaugurowała Mama Weroniki , która jako pierwsza zgłosiła się na ochotnika do czytania. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchają bajek, a także oglądają kolorowe ilustracje.

 Jak na początek, akcja jest bardzo udana, a  Dzieci zadowolone. Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!