MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I RODZICÓW ,, LAS W JESIENNNEJ SZACIE ”

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I RODZICÓW ,, LAS W JESIENNNEJ SZACIE ”

14 listopada 2022

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  DLA DZIECI I RODZICÓW

 „LAS W JESIENNEJ SZACIE ”

  W dniu 07.11.2022 roku w Przedszkolu w Wylatowie przeprowadzono rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców  „ Las w jesiennej szacie”,  który był adresowany do  przedszkolaków i ich rodziców z  zaprzyjaźnionych  przedszkoli.

Celem konkursu było:

– ukazanie piękna jesiennej przyrody i prezentacja w formie fotografii;

– promowanie pasji fotograficznych wśród rodziców i przedszkolaków;

-rozwijanie umiejętności obserwacji  przyrody i dostrzegania jej piękna;

– popularyzacja wiedzy przyrodniczej;

– promowanie idei ochrony przyrody;

– czerpanie radości i zadowolenia ze wspólnego działania rodzica i dzieci

 Oceny prac konkursowych dokonała specjalnie powołana Komisja Konkursowa  w składzie:

  1. Barbara Lech– radna Rady Miejskiej w Mogilnie
  2. Sylwia Kulas – prezes Stowarzyszenia ,,Impuls’’ w Wylatowie
  3. Krzysztof Walczak – fotograf  Drukarni Internetowej ,, Focus’’ w Mogilnie

 Do konkursu zgłoszono 12 zdjęć.

 Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

–  praca zgodna z tematem konkursu,                                                                                                                                                                         –  walory artystyczne,                                                                                                                                                                                                       – estetyka fotografii                                                                                                                                                                                                         – nowatorski pomysł ujęcia,                                                                                                                                                                                          – ogólny wyraz artystyczny

        Po wnikliwych obradach i ocenie prac, komisja postanowiła nagrodzić fotografie następujących uczestników konkursu:

 I miejsca:

Lena  Barszcz grupa  ,,Krasnoludki’’ – Przedszkole ,,Bajka’’ Gębice

 

Mikołaj  Zieliński grupa  ,, Misie’’  – Przedszkole nr 1 im. J. Korczaka Mogilno

 

II miejsca:

Natan  Dobrzeniecki grupa ,, Krasnoludki’’ Przedszkole ,, Bajka’’ Gębice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

Wiktor Zawiasiński grupa ,, Marynarze’’ Przedszkole nr 1 im. J. Korczaka Mogilno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsca:

Nicola Maciejewska grupa  ,,Biedronki’’ – Przedszkole ,, U Natalki i Kubusia’’ Świerkówiec

 

Stanisław  Kopczyński grupa  ,, Biedronki’’ – Przedszkole Wylatowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja konkursowa postanowiła  wyróżnić jeszcze jedno  zdjęcie:

 Dariusz  Gilos  grupa ,,Pasikoniki’’ – Przedszkole  ,, U Natalki i Kubusia’’   Świerkówiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe prace uczestników konkursu:

 

Organizatorzy konkursu  przekażą dyplomy i nagrody rzeczowe dla osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie oraz drobne upominki dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie. Sponsorem nagród była: Rada Rodziców przy Przedszkolu w Wylatowie oraz Drukarnia Internetowa FOCUS w Mogilnie.

Wszystkie fotografie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w przedszkolu.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom za udział i zaangażowanie.

   Zwycięzcom gratulujemy!