ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

19 września 2022

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00. Praca z dziećmi przebiega według ramowego rozkładu dnia, w tym czasie odbywają się sytuacje edukacyjne planowane, inspirowane przez nauczycielki, podejmowane z inicjatywy dzieci.

W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dziecięce, każdy ma swoją nazwę, – ,,MRÓWKI” – 5,6 latki i ,, BIEDRONKI” – 3,4,5 latki, do których uczęszcza 45 dzieci.

Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie programu ” Odkrywam siebie i świat’ J. Pytlarczyk zatwierdzony przez MEN

Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W przedszkolu otrzymasz 2 ciepłe posiłki dziennie:

 • śniadanie
 • obiad

W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe bezpłatne są to: religia,  oraz terapia logopedyczna i pedagogiczna  w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Dzień Tygodnia

Rodzaj Zajęcia Godzina i  Grupa

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

      PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

CZWARTEK, PIĄTEK

PONIEDZAŁEK

ŚRODA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

                                                                                             10:30 – 11:30     

10:00 – 11:00   

 

 

 

9:00 -11:00

9:00 – 10:00

                   

                 PIĄTEK RELIGIA 13:30 – 14:00 – Grupa ,, Mrówki ” -5,6 latki

 

 

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach dodatkowych, płatnych, które prowadzi się raz w tygodniu. Są to:

Dzień Tygodnia

Rodzaj  Zajęcia Godzina

PONIEDZIAŁEK

PLASTYCZNO – KONSTRUKCYJNE          13:00 – 14:00

ŚRODA

TA NECZNO – RUCHOWE 13:00 – 14:00

CZWARTEK

SPORTOWE 13:00 – 14:00

PIĄTEK

ZABAWA  W  TEATR 13:00 – 13:30

 

REALIZACJA  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Rodzaj  Zajęcia Dzień   Tygodnia Godzina  i  Grupa
JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA, PIĄTEK

PIĄTEK

7:30 – 8:00

Grupa Mrówki -5,6 latki

8:00– 8:30

Grupa  ,, Biedronki” – 3,4,5 latki

 

BAZA:

 • W naszym przedszkolu znajdują się estetycznie urządzone i dobrze wyposażone dwie sale dziecięce
 • zaplecze sanitarne
 • część administracyjna oraz kuchnia
 • całkowita powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 230 m2
 • Jest też miejsce – plac zabaw , gdzie możesz spędzić swój wolny czas i rozwijać aktywność ruchową.

KADRA: Profesjonalna, z wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem poprzez opracowywanie ulotek i biuletynów informacyjnych dla rodziców.

PERSONEL PRZEDSZKOLA

 • Kadra pedagogiczna:
 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Pracownicy administracyjno – obsługowi:
 • Intendent
 • Woźna
 • Kucharka

RADA RODZICÓW

 • Przewodniczący
 • Sekretarz
 • Skarbnik

KONSULTACJE  Z  RODZICAMI – DYREKTORA  I  NAUCZYCIELI  GRUP  CO TYDZIEŃ, PEDAGOG  SPECJALNY  CO  DRUGI  TYDZIEŃ

Dyrektor – poniedziałek od 13:00 do 14:00

Nauczyciel grupy ,, Mrówki –  środa  od 7:090 do 8:00

Nauczyciel grupy „ Biedronki–  wtorek  od 7:00 do 8:00

Pedagog specjalny poniedziałek – od 8:00 do 9.00