SPOTKANIE  ADAPTACYJNE – ,, BAWMY SIĘ  RAZEM ”

SPOTKANIE ADAPTACYJNE – ,, BAWMY SIĘ RAZEM ”

5 czerwca 2023

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu każdego dziecka. Jak co roku nasze przedszkole organizuje dzień  adaptacyjny  dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. W tym roku dzień  ten odbył się  5 czerwca . Uczestniczyli w nim rodzice wraz z dziećmi, dyrekcja i kadra nauczycielska oraz personel pomocniczy. Na początku spotkania pani dyrektor powitała zgromadzonych gości, przedstawiła kadrę pedagogiczną i personel pomocniczy. Następnie obydwie grupy przedszkolaków  zaprezentowały się uczestnikom spotkania w krótkim programie artystycznym i zaprosiły do wspólnej zabawy ze śpiewem oraz do  zabaw dowolnych  zabawkami przedszkolnymi. Po zabawie w sali,  dzieci wraz z rodzicami zapoznali się z kolejnymi pomieszczeniami przedszkola oraz placem zabaw, na którym  wychowawczynie grup  zorganizowały wspólne zabawy ruchowe, z chustą animacyjną  oraz  poczęstunek w celu zapoznania z nowymi kolegami i koleżankami.  Na koniec spotkania pani dyrektor przekazała rodzicom podstawowe informacje na temat pracy przedszkola, wręczyła im biuletyn informacyjny o placówce, a dzieciom drobny upominek.

Dzięki przyjaznej  i ciepłej atmosferze dzieci spędziły miło czas, w  naszym przedszkolu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Takie spotkanie adaptacyjne  kształtuje pozytywny stosunek do przedszkola i nauczycielek, przez co zmniejsza się lęk dziecka przed nowym i nieznanym.   Nie rozwiąże ono wszystkich problemów, ale z całą pewnością zmniejszy ich siłę i natężenie.