WITAMY  W  PRZEDSZKOLU  W  NOWYM  ROKU  SZKOLNYM  2023/2024

WITAMY W PRZEDSZKOLU W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1 września 2023

 

 

 

                                   Dyrektor  i Pracownicy  Przedszkola

 

 

                                      “Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć  nauczyłem się w przedszkolu”      –               Robert Fulghum – filozof   

 

 

PRZEDSZKOLE  W  WYLATOWIE  JUŻ   PO  WAKACJACH  WITA  NOWYCH  PRZEDSZKOLAKÓW

        Wszyscy chcemy, aby wychowywane przez nas dzieci były radosne i wesołe, mądre i dobre, kochane i kochające. Pragniemy, aby „wystartowały” w życie z możliwie pełnym powodzeniem, dlatego też tak bardzo ważna jest współpraca rodziców z nauczycielem w życzliwej i pełnej wzajemnego zaufania atmosferze. Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy w pewnej mierze od akceptacji i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują nauczycieli, ich metody pracy i samo przedszkole, to zwiększa się akceptacja nowej sytuacji przez dziecko. To od nas, dorosłych w dużej mierze zależy, jak długo on będzie trwał. Mamy więc nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się taką atmosferę stworzyć dla dobra przyszłych przedszkolaków.  

 

                                                         Wszystko zaczyna się od przedszkola!

 

         W     ROKU    SZKOLNYM     2023/2024  W   ROLI   NAJMŁODSZEGO   PRZEDSZKOLAKA      ZADEBIUTUJE 

                                                                               WASZE    DZIECKO

 

               Kochany MALUSZKU,

         Drodzy  Rodzice przyszłego PRZEDSZKOLAKA

         Witamy  w naszej  rodzinie !                                                                                                                                                                                                              

Chwila, z którą Państwa dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną, jest zawsze momentem bardzo ważnym nie tylko dla niego samego i Was Rodziców, ale również dla wszystkich pracowników naszego przedszkola. Od pierwszych dni bowiem razem tworzymy podstawy do budowania atmosfery zaufania, wzajemnego zrozumienia problemów akceptacji, radości. To, co zapoczątkujemy dzisiaj będzie owocowało przez najbliższe cztery lata.

Przedszkole w Wylatowie, przez wielu nazywane „naszym przedszkolem” jest miejscem, w którym dzięki oddaniu, ofiarności i aktywnej działalności wszystkich pracowników i rodziców, działo i dzieje się bardzo wiele dla dzieci i z myślą o nich. Wizerunek naszego przedszkola nie mógłby być tak wyrazisty, gdyby nie zaangażowanie wszystkich jego członów: dyrekcji, kadry pedagogicznej, personelu administracyjno-obsługowego i rodziców. Cieszymy się, że wraz ze swą córeczką/synkiem dołączycie Państwo do tego grona. Stawiając na pierwszym miejscu dobro dziecka, dbamy o to, by w naszym przedszkolu miało ono wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do: życzliwego i podmiotowego traktowania, szacunku do wszystkich jego potrzeb, poszanowania godności osobistej, opieki, ochrony, akceptacji i oczywiście prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz dydaktycznego.

Mając na uwadze Państwa dziecko – piękny podmiot naszej pracy, dostosowujemy zajęcia dydaktyczne i wszelkiego rodzaju sytuacje edukacyjne do indywidualnych jego potrzeb. Kreatywne grono pedagogiczne to solidny filar naszej placówki. Jego wielkie oddanie owocuje nowymi sukcesami i ciekawymi, nowatorskimi przedsięwzięciami. Nasze przedszkole stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności swoich wychowanków, oferując zajęcia dodatkowe: język angielski, religię, zabawę w teatr, zajęcia: ruchowo – taneczne, plastyczno-konstrukcyjne i sportowe . Piękny, rozległy, zielony teren rekreacyjny, umiejscowiony z tyłu budynku zapewnia naszym przedszkolakom bezpieczną zabawę i wypoczynek na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Infrastruktura wewnątrz budynku zapewnia bezpieczne funkcjonowanie dzieci w przedszkolu.

     Drodzy Rodzice, najważniejsze decyzje już za Wami. Przedszkole wybrane, miejsce zapewnione. Teraz pozostaje tylko czekać na dzień, w którym Wasze dziecko zadebiutuje w roli przedszkola. Prosimy, wykorzystajcie dobrze czas, który dzieli Was od tego momentu, dzięki temu Maluszek będzie miał większą szansę na to, że nowe miejsce polubi. Warto go odpowiednio przygotować. Mając to na uwadze pozwólcie w wakacje swojemu dziecku doskonalić się w osiąganiu samodzielności, ćwiczcie razem z nim ważne przedszkolne umiejętności. Dla Waszego Trzylatka pierwsze tygodnie pobytu w grupie rówieśników będą nieformalnym, ale ważnym sprawdzianem przedszkolnej dojrzałości. Jeśli dobrze go przygotujecie, Wam też będzie łatwiej. Szybciej poczujecie radość z tego, że awansowaliście na rodziców przedszkolaka.

 

                                                                                                                                                            Pierwsze dniWIELKIE DNI

Od pierwszego dnia pobytu Maluszka w przedszkolu należy pamiętać, że proces adaptacji nie ogranicza się do tygodnia, czy miesiąca uczęszczania dziecka do przedszkola. Jego przebieg i efekty zależą przede wszystkim od doświadczeń dziecka, jakie czerpie ze swego rodzinnego środowiska oraz działań nauczycieli, jakie podejmują w celu zaaklimatyzowania się trzylatka w grupie rówieśniczej. Dobre przystosowanie się do nowych warunków świadczy o wykorzystaniu przez dziecko szans rozwojowych i jest podłożem pod późniejsze sukcesy edukacyjne.

Adaptacja to trudny czas. Czas zmian dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Od dzieci wymaga on nie tylko przystosowania się do nowych warunków otoczenia, poznania nowej organizacji dnia, zaakceptowania innej niż do tej pory pozycji społecznej (w przedszkolu przebywają przecież w licznej grupie rówieśniczej), ale przede wszystkim łączy się z niezaprzeczalnie trudnym rozstaniem z rodzicami. Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego warto się do tego odpowiednio przygotować.

Większość psychologów jest zdania, że trzylatek nie jest jeszcze w stanie samodzielnie przekroczyć progu przedszkola. Wymaga on wparcia rodziców i nauczycieli. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wskazują na to, iż jedną z przyczyn problemów adaptacyjnych dzieci jest brak współpracy między rodzicami a przedszkolem. Obserwuje się, iż rodzice oddający swoje trzyletnie dziecko do przedszkola przeżywają zwykle wielkie obawy oraz są zaskoczeni wymaganiami wobec przyszłych przedszkolaków. Szczególnie trudne momenty przeżywają rodzice, gdy pojawią się pierwsze problemy z przystosowaniem dziecka do warunków i wymagań przedszkola. Często po prostu nie potrafią tych problemów rozwiązać i pomóc dziecku, a uwagi nauczycieli przyjmują jak swoisty atak, a nie przejaw troski o ich dziecko. Powszechnie wiadomo, że przedszkole może zapewnić prawidłowy rozwój dziecka oraz zaspokoić jego najważniejsze potrzeby tylko przy dobrej współpracy z jego rodziną.

Rodzice są dla dziecka najważniejszymi osobami i to oni pierwsi będą objaśniać mu wszystko, co jest dla niego trudne i niejasne w nowym środowisku. To oni też będą w największym stopniu kształtować stosunek emocjonalny dziecka do przedszkola. Dla większości dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych napięć i strachu przed nowym, nieznanym otoczeniem. Tymczasem małe dziecko może rozwijać swoje indywidualne możliwości oraz nawiązywać kontakty społeczne tylko wtedy, gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Owo poczucie bezpieczeństwa można kształtować poprzez stopniowe oswajanie i poznawanie nowego otoczenia. Połowa sukcesu w adaptacji malucha do przedszkola to przekonanie rodziców, że przedszkole jest najlepszym środowiskiem stymulującym jego rozwój. Jeśli rodzice są o tym przekonani to potrafią spowodować, że maluch zapragnie bawić się z dziećmi w przytulnym i kolorowym przedszkolu. Nie wszyscy rodzice są gotowi do rozstania z dzieckiem. Większość przekracza we wrześniu próg przedszkola z niepokojem i obawą, i choć są świadomi, że oddają swoje dziecko pod opiekę wykwalifikowanych nauczycieli to są to jednak najczęściej osoby obce ich dziecka. Zwykle lęk adaptacyjny ustępuje, gdy zaakceptują nauczycieli i zasady panujące w przedszkolu. Zdarza się jednak, że nauczyciele wkładają w pozytywne wzmacnianie rodziców niemal tyle samo energii, co w zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ich dzieciom.

 

 

 

  DOBRE  RADY  DLA  RODZICÓW  PRZEDSZKOLAKA

  Kochany Rodzicu:

Ciesz się razem z dzieckiem, że następnego dnia idzie do przedszkola

Nie obiecuj dziecku nagrody za to, że pójdzie do przedszkola.

Pozwól zabrać swojemu dziecku z domu ulubioną przytulankę, maskotkę, lub   zabawkę.

Ubranie dziecka musi być wygodne i nie może sprawiać kłopotów. (spodnie na gumkę, bluzki luźno przechodzące przez głowę, buty wsuwane lub na rzepy itp.)

– Przestrzegaj godziny przyprowadzania dziecka do przedszkola (śniadanie), bo smutno będzie mu siedzieć samemu przy stoliku. Ok. 9:00.

Unikaj pośpiechu, aby zdążyć przytulić dziecko i spokojnie pożegnać się z nim.

– Żegnaj się krótko (uśmiech, buziak, pa pa) – im dłużej zostajesz i przekonujesz dziecko tym gorzej, ponieważ wszelkiego rodzaju obietnice i zapewnienia stają się dla dziecka męczące i drażliwe.

Pomóż dziecku rozebrać się, zwróć uwagę na jego ubranie i gdzie je zostawisz, jaki ma znaczek.

Staraj się nie wchodzić z dzieckiem do sali – oszczędzisz smutku i żalu innym dzieciom (tym, które zostały już same).

– Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu, gdy raz ulegniesz będzie coraz trudniej. Twój Maluszek łzami wymusi kolejny powrót do domu. Lepiej wrócić po dwóch, trzech godzinach i w porozumieniu z wychowawcami, jeśli to jeszcze będzie konieczne, odebrać dziecko niż „poddać się” od razu.

Nie ulegaj emocjom – patrząc na rozpacz dziecka po rozstaniu pamiętaj, że nie robisz mu żadnej krzywdy. Przedszkole jest mu potrzebne, gdy się z nim oswoi, na pewno je polubi.

Bądź spokojny i stanowczy – to doda pewności dziecku i pozwoli mu łatwiej oswoić się z nową sytuacją.

– Staraj się na początku jeśli to możliwe odbierać dziecko jak najwcześniej, pamiętając o czytelnych dla dziecka komunikatach: „Przyjdę po ciebie po obiedzie”, „Przyjdę, jak będziecie się bawić na podwórku”, a nie mówić: „Przyjdę po ciebie niedługo”. Obiad mamy o godz. 12:00 więc jeśli chcesz odebrać dziecko wcześniej to najlepiej po obiedzie

– Towarzysz swojemu dziecku w jego emocjach, nazywaj je i akceptuj. „Wiem, że się boisz”, „To wymaga odwagi”. Pozwól wyrazić złość i negatywne opinie: „Nie lubię pani!”, „Nie lubię przedszkola”, „Nie lubię Stasia, Basi!” – dopytaj: „Nie lubisz? A dlaczego? Co ci się nie podoba?”. Należy uczyć rozmowy o trudnych rzeczach, a nie tylko pocieszać przekonywać, że „będzie dobrze”.                                                                                                                                                                                                                                                                    – Wyjaśnij dziecku, że pod Twoją nieobecność może korzystać z pomocy wychowawczyni lub pani woźnej. Z każdym problemem może przyjść do nauczycielki, szczególnie, gdy ma potrzebę fizjologiczną, gdy płacze i tęskni za domem.

Czas odpoczynku. To chwila wytchnienia, naturalnego wzrostu, zebranie sił do dalszej aktywności w ciągu dnia. Jeśli Wasze dziecko nie śpi w ciągu dnia, może słuchać bajek lub muzyki relaksacyjnej podczas popołudniowego odpoczynku.

– Nie przedstawiaj dziecku przedszkola jako miejsca, w którym jest mnóstwo zabawek i że będzie się tu tylko świetnie bawić. Wasz maluch będzie teraz przedszkolakiem, przedstaw mu, więc plan dnia, opowiedz jak wygląda dzień przedszkolaka – co robi rano, w południe i po południu.

Jeśli rozstanie z mamą jest dla maluszka bardzo bolesne, do przedszkola powinien przyprowadzać go tato, przynajmniej przez pierwsze dni.

Kontroluj to, co mówisz w obecności dziecka o jego pobycie w przedszkolu – pamiętaj, że dziecko słyszy i żywo reaguje na Twoje słowa. Mówiąc, że jeśli będzie płakało w przedszkolu tak samo jutro jak dziś, to zostanie w domu, nie pomożesz mu przełamać bariery związanej z rozstaniem.      – Witaj dziecko z uśmiechem, gdy je odbierasz i ciesz się razem z nim, gdy następnego dnia idzie do przedszkola.

Nie wymagaj od dziecka by od razu pokochało cały personel i przedszkole.

– Nie wywołuj dodatkowego stresu wymuszając na dziecku, by po przyjściu do domu natychmiast opowiadało o przedszkolu. Samo zacznie opowiadać w odpowiednim momencie.

Obserwuj malca i dziel się z nami wszystkim co cię niepokoi, z czym wydaje ci się, że masz problem. Nie wstydź się prosić o wsparcie.

 

 CO POWINIEN ZAWIERAĆ „KOSZYCZEK” RODZICA, KTÓRY IDZIE DO PRZEDSZKOLA ZE SWOIM „MALUSZKIEM”

– Uśmiech na twarzy, ponieważ dziecko bardzo dokładnie ją obserwuje i wyczytuje dla siebie informacje wg których nastraja się pozytywnie lub negatywnie na cały dzień.

Zaufanie do nauczycielek i całego personelu przedszkola. Oni wiedzą, jak zaopiekować się Twoim dzieckiem i zrobią to najlepiej jak potrafią. Twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie przy nowej pani tylko wtedy, gdy będzie wiedziało, że Ty też jej ufasz!

Pewność, że dziecko sobie poradzi

CO POWINIEN ZAWIERAĆ „KOSZYCZEK” DZIECKA, IDĄCEGO DO PRZEDSZKOLA

Dobry humor

– Przytulankę, która pomoże mu się rozstać z rodzicami

Kapcie najlepiej na rzepy – podpisane imieniem i nazwiskiem

Zapasowe ubrania najlepiej w podpisanym worku (3-4 pary majtek, skarpetki, rajstopy, podkoszulki, bluzeczki, spodnie/spódniczka – po kilka sztuk itp.)

Nawilżone chusteczki (zostawić w półeczce dziecka)

–  Jeśli jest potrzeba pampersy

chusteczki higieniczne wyciągane (1 x 150 sztuk)

 

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej