ZABAWY SWOBODNE , NIEKIEROWANE   W  PRZEDSZKOLU

ZABAWY SWOBODNE , NIEKIEROWANE W PRZEDSZKOLU

16 lutego 2021

ZABAWA SWOBODNA, NIEKIEROWANA PRZEZ DOROSŁEGO TO BARDZO WAŻNY OBSZAR AKTYWNOŚCI W ŻYCIU KAŻDEGO DZIECKA.

Dzięki niej dziecko robi ogromny krok w swym rozwoju. W zabawie dziecko zdobywa umiejętności, sprawności, doświadczenia. Wzbogaca zasób wiedzy o otoczeniu, poszerza je. Zabawa wpływa też na rozwój wyobraźni przestrzennej – dziecko uczy się oceniać kształty, odległości, kierunki oraz rozmieszczenie przedmiotów w przestrzeni. Rozwija się tu myślenie przyczynowo – skutkowe. Mały człowiek uczy się odróżniać realia od fikcji, próbując pewnych działań w zabawie będzie sobie coraz lepiej radził w nowych sytuacjach zabawowych i życia codziennego. W zabawie myślenie zaczyna wyprzedzać działanie, rozwija się motoryka dziecka, ma tu też miejsce emocjonalna ekspresja dziecka – następuje okazja do wyładowania nagromadzonych emocji.

Aktywność zabawowa ma ogromne znaczenie dla procesu socjalizacji – dziecko nabywa umiejętność kierowania własnym zachowaniem, dostosowuje się do norm i reguł. Kształtuje się w nim cierpliwość w dążeniu do celu, wytrwałość, umiejętność współpracy, życzliwość, koleżeńskość. Dziecko zaczyna sprawniej komunikować się z innymi uczestnikami zabawy.

Biorąc pod uwagę rolę zabawy swobodnej w życiu każdego dziecka w naszym przedszkolu codziennie organizowane są zabawy swobodne: konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, badawcze oraz twórcze.

W każdej sali organizuje się kąciki zainteresowań:

  • Kącik książek

  • Kącik plastyczny

  • Kącik lalek

  • Kącik majsterkowicza

  • Kącik do zabaw konstrukcyjnych

  • Kącik muzyczny

  • Kącik z przyborami do zabaw ruchowych

  • Kąciki przyrodnicze

Podczas zabaw swobodnych dzieci korzystają z przyborów umieszczonych w określonych kącikach i w atrakcyjny dla nich sposób zdobywają wiedzę i umiejętności.

Zauważając dużą potrzebę ruchu u dzieci i chęć do aktywności ruchowej często organizuje się również zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem ciekawych pomocy i przyborów gimnastycznych takich jak: piłeczki, woreczki, równoważnie, chusty animacyjne, obręcze itp.

Codziennie przeprowadza się także zabawy muzyczno- ruchowe wpływające na ogólne usprawnienie ruchowe dzieci, wyrabiające poczucie rytmu i koordynację ruchową.

Dzieci z grupy ,, Pszczółki” podczas zabawy swobodnej.