ZAJĘCIA  W  GRUPIE  ,,PSZCZÓŁKI” – ,, CZTERY ŻYWIOŁY”

ZAJĘCIA W GRUPIE ,,PSZCZÓŁKI” – ,, CZTERY ŻYWIOŁY”

19 lutego 2021

Chcąc zbliżyć dzieci do świata przyrody, poznania go, dostrzegania jego piękna, nabywania opiekuńczego stosunku do świata  roślin i zwierząt, kształtowania mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijania poczucia troski i odpowiedzialności o obecne i przyszłe życie np. Ziemi oraz wyrobienia respektu do zjawisk przyrodniczych, dzieci z grupy ,, PSZCZÓŁKI”  poznawały w różny  sposób cztery  żywioły: OGIEŃ, POWIETRZE, WODĘ i ZIEMIĘ . Dzieci przeprowadzały doświadczenia, eksperymentowały, samodzielnie doświadczały, poszukiwały oraz prowadziły obserwacje. Każdy żywioł zaprezentowany był osobno i wzbogacony o różnego rodzaju aktywność  dz, które bardzo chętnie  i  spontanicznie wyrażały swoje wizje na różnorodne tematy.  

  Dzieci  podczas malowania ziemi.