ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2023/2024 DZIECI 6 -LETNICH

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2023/2024 DZIECI 6 -LETNICH

20 czerwca 2024

W dniu 20 czerwca 2024r.  odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2023/2024 oraz pożegnanie Pani Dyrektor Wiesławy Michalak przez dzieci i rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych rodziców przez Dyrektor Przedszkola . Następnie dzieci sześcioletnie z grupy,, Liski pożegnały się z paniami oraz młodszymi kolegami i koleżankami pięknym przedstawieniem. Przedszkolaki zatańczyły poloneza oraz  nowoczesny taniec, recytowały wierszyki oraz śpiewały piosenki, z których płynęło jedno przesłanie:W przedszkolu było super”. Po występie artystycznym nastąpiło wręczenie foto książek, bajek i słodkich upominków dla dzieci kończących edukację w przedszkolu.

W dalszej części uroczystości  naszych absolwentów pożegnały  młodsze dzieci, wręczając im bukieciki kwiatów. Po pożegnaniu dzieci Pani Dyrektor w imieniu całego grona pedagogicznego , wszystkich pracowników przedszkola, naszych dzieci i swoim własnym podziękowała za wszystko Rodzicom , co zrobili przez te wszystkie mijające lata. Za ich ciężką pracę na rzecz przedszkola  – dziękuję, że zawsze mogliśmy liczyć na Państwa pomoc. Za wspieranie wszystkich działań ciała pedagogicznego na rzecz naszych wychowanków. Szczególne podziękowania  złożyła na ręce członków rady rodziców, którzy swoim zaangażowaniem skutecznie wspierali działalność naszego przedszkola. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele wysiłku kosztowało Państwa piastowanie waszych funkcji – dziękuję za to! Pragniemy życzyć Państwu dalszej wytrwałości i kolejnych sukcesów w waszych rodzicielskich obowiązkach i tych, które podejmujecie z własnej woli, tylko po to, by wspierać naszą małą społeczność. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.                                                                                                                 Rodzicom i ich pociechom życzymy słonecznych wakacji, obfitujących w beztroskie dni.

 Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie –niespodzianka przez dzieci wraz z nauczycielkami i rodzicami Pani Dyrektor Wiesławy Michalak , która po wielu latach pracy w naszym przedszkolu  przejdzie w dniu 29 sierpnia 2024r. na zasłużoną emeryturę.

„Więc głośno mówimy, skoro przyszła pora

Nie miał nikt lepszego, jak my Dyrektora!”

Takimi między innymi słowami przejęte przedszkolaki żegnały odchodzącą  na emeryturę Panią Dyrektor Wiesławę Michalak. Na koniec części artystycznej dzieci wręczyły jej baloniki – czerwone serduszka , które przygotowały  na ten dzień ich wychowawczynie. A dzieci w przedszkolu jest tyle ile miejsc czyli 45!  Potem zabrała głos Pani Joanna  Pawela  Przewodnicząca Rady Rodziców, która   podziękowała Pani Dyrektor  za wieloletnią pracę, tworzenie miłej atmosfery, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi, za serdeczność, przyjaźń, otwartość i wsparcie w codziennej pracy. Wyraziła uznanie i wdzięczność za to, że była, przekazała młodym ludziom wszystko to, co najlepsze, co pozwoliło kształtować dobry wizerunek naszego przedszkola. Wdzięczność mogą wyrazić tylko proste, ale płynące z serca słowa:Dziękujemy ”. Życzyła delektowania się czasem wolnym na emeryturze i realizowania swoich marzeń i pasji, aktywnego odpoczynku i aby nie zapominała o przedszkolnej rodzinie. To była bardzo piękna uroczystość, pełna wzruszeń nie tylko dla Rodziców, Grona Pedagogicznego,  ale  szczególnie dla Pani Dyrektor.

 

 

 

 

 

.