AKCJA – SPRZĄTANIE ŚWIATA

AKCJA – SPRZĄTANIE ŚWIATA

22 września 2023

 

 

 

,,Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Jak co roku nasze Przedszkole  w dniu 22 września 2023r. przyłączyło się do Akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Akcja miała na celu rozwijać w dzieciach potrzebę dbania o środowisko naturalne. Szczególną uwagę zwróciliśmy na segregowanie odpadków do właściwych pojemników oznaczonych kolorami, w taki sposób, aby Ziemia była ,,czysta i zadowolona”. Przedszkolaki zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci wyruszyły spod budynku przedszkola i zajęły się oczyszczaniem przydzielonego im terenu. Wszystkie grupy z zapałem sprzątały, m.in. plac zabaw oraz przylegające do przedszkola tereny zielone. Przedszkolaki udowodniły, że każdy może zadbać o otaczającą nas przyrodę. Cała akcja przebiegała niezwykle sprawnie, w przyjaznej atmosferze, a nasze dzieci  pozostawiły po sobie   wrażenie  doskonale wykonanego zadania. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości będą prawdziwymi miłośnikami przyrody.