Organizacja pracy przedszkola

Organizacja pracy przedszkola

21 czerwca 2018

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00. Praca z dziećmi przebiega według ramowego rozkładu dnia, w tym czasie odbywają się sytuacje edukacyjne planowane, inspirowane przez nauczycielki, podejmowane z inicjatywy dzieci.

W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dziecięce, każdy ma swoją nazwę, do których uczęszcza 45 dzieci.

Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie programu „W kręgu zabawy’’ J. Pytlarczyk zatwierdzony przez MEN

Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W przedszkolu otrzymasz 2 ciepłe posiłk i dziennie:

 • śniadanie
 • obiad

W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe bezpłatne są to: religia, zajęcia na krytej pływalni oraz terapia logopedyczna w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach dodatkowych, płatnych, które prowadzi się raz w tygodniu. Są to:

 • warsztaty plastyczne
 • zabawy muzyczno – ruchowe
 • zajęcia sportowe

BAZA:

 • W naszym przedszkolu znajdują się estetycznie urządzone i dobrze wyposażone dwie sale dziecięce
 • zaplecze sanitarne
 • część administracyjna oraz kuchnia
 • całkowita powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 230 m2
 • Jest też miejsce – plac zabaw , gdzie możesz spędzić swój wolny czas i rozwijać aktywność ruchową.

KADRA: Profesjonalna, z wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem poprzez opracowywanie ulotek i biuletynów informacyjnych dla rodziców.

PERSONEL PRZEDSZKOLA

 • Kadra pedagogiczna
 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Pracownicy administracyjno – obsługowi
 • Intendent
 • Woźna
 • Kucharka

RADA RODZICÓW

 • Przewodniczący
 • Sekretarz
 • Skarbnik