Organizacja pracy przedszkola

Organizacja pracy przedszkola

1 września 2021

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00. Praca z dziećmi przebiega według ramowego rozkładu dnia, w tym czasie odbywają się sytuacje edukacyjne planowane, inspirowane przez nauczycielki, podejmowane z inicjatywy dzieci.

W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dziecięce, każdy ma swoją nazwę, do których uczęszcza 45 dzieci.

Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie programu ” Odkrywam siebie i świat’ J. Pytlarczyk zatwierdzony przez MEN

Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W przedszkolu otrzymasz 2 ciepłe posiłki dziennie:

 • śniadanie
 • obiad

W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe bezpłatne są to: religia,  oraz terapia logopedyczna w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Dzień Tygodnia

Rodzaj Zajęcia Godzina i  Grupa

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WTOREK

ŚRODA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA 10.30 – 11.30                                           

WTOREK, ŚRODA

RELIGIA 13.30 – 14.00 – Grupa ,, Wiewiórki” -5,6 latki

 

 

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach dodatkowych, płatnych, które prowadzi się raz w tygodniu. Są to:

Dzień Tygodnia

Rodzaj  Zajęcia Godzina

PONIEDZIAŁEK

TANECZNO – RUCHOWE 13.00 – 14.00

WTOREK

ZABAWA W TEATR 13.00 – 13.30

CZWARTEK

SPORTOWE 13.00 – 14.00

PIĄTEK

PLASTYCZNO – KONSTRUKCYJNE 13.00 – 14.00

 

REALIZACJA  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Rodzaj  Zajęcia Dzień   Tygodnia Godzina  i  Grupa
JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA, PIĄTEK

PIĄTEK

7.30 – 8.00

Grupa Wiewiórki” -5,6 latki

 

 

8.00– 8.30

Grupa Misie” – 3,4,5 latki

 

BAZA:

 • W naszym przedszkolu znajdują się estetycznie urządzone i dobrze wyposażone dwie sale dziecięce
 • zaplecze sanitarne
 • część administracyjna oraz kuchnia
 • całkowita powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 230 m2
 • Jest też miejsce – plac zabaw , gdzie możesz spędzić swój wolny czas i rozwijać aktywność ruchową.

KADRA: Profesjonalna, z wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem poprzez opracowywanie ulotek i biuletynów informacyjnych dla rodziców.

PERSONEL PRZEDSZKOLA

 • Kadra pedagogiczna:
 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Pracownicy administracyjno – obsługowi:
 • Intendent
 • Woźna
 • Kucharka

RADA RODZICÓW

 • Przewodniczący
 • Sekretarz
 • Skarbnik

DYŻUR DYREKTORA I NAUCZYCIELI

Dyrektor – w pierwszy czwartek miesiąca od 14:00 do 14:30

Nauczyciel grupy ,, Wiewiórki – w pierwszy poniedziałek  miesiąca od 8:30 do 9:00

Nauczyciel grupy „ Misie  – w pierwszą środę  miesiąca  od 8:00 do 8:30