Organizacja pracy przedszkola

Organizacja pracy przedszkola

1 września 2022

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00. Praca z dziećmi przebiega według ramowego rozkładu dnia, w tym czasie odbywają się sytuacje edukacyjne planowane, inspirowane przez nauczycielki, podejmowane z inicjatywy dzieci.

W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dziecięce, każdy ma swoją nazwę – MRÓWKI i BIEDRONKI,  do których uczęszcza 45 dzieci.

Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie programu ” Odkrywam siebie i świat’ J. Pytlarczyk zatwierdzony przez MEN

Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W przedszkolu otrzymasz 2 ciepłe posiłki dziennie:

 • śniadanie
 • obiad

W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe bezpłatne są to: religia,  oraz terapia logopedyczna w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Dzień Tygodnia

Rodzaj Zajęcia Godzina i  Grupa

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

PONIEDZIAŁEK,WTOREK,ŚRODA

CZWARTEK,PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

10:30 – 11:30 

10:00 -11:00       

9:00 – 11:00     

9:00 -10:00                           

PIĄTEK

RELIGIA 13:30 – 14:00 – Grupa ,, Mrówki ” -5,6 latki

 

 

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach dodatkowych, płatnych, które prowadzi się raz w tygodniu. Są to:

Dzień Tygodnia

Rodzaj  Zajęcia Godzina

PONIEDZIAŁEK

PLASTYCZNO – KONSTRUKCYJNE 13:00 – 14:00

ŚRODA

TANECZNO – RUCHOWE 13:00 – 14:00

CZWARTEK

SPORTOWE 13:00 – 14:00

PIĄTEK

ZABAWA W TEATR 13:00 – 13:30

 

REALIZACJA  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Rodzaj  Zajęcia Dzień   Tygodnia Godzina  i  Grupa
JĘZYK ANGIELSKI

ŚRODA, PIĄTEK

PIĄTEK

7:30 – 8:00

Grupa Mrówki ” – 5,6 latki

 

 

8:00– 8:30

Grupa Biedronki ”- 3,4,5 latki

 

BAZA:

 • W naszym przedszkolu znajdują się estetycznie urządzone i dobrze wyposażone dwie sale dziecięce
 • zaplecze sanitarne
 • część administracyjna oraz kuchnia
 • całkowita powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 230 m2
 • Jest też miejsce – plac zabaw , gdzie możesz spędzić swój wolny czas i rozwijać aktywność ruchową.

KADRA: Profesjonalna, z wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem poprzez opracowywanie ulotek i biuletynów informacyjnych dla rodziców.

PERSONEL PRZEDSZKOLA

 • Kadra pedagogiczna:
 • Dyrektor
 • Nauczyciele
 • Pracownicy administracyjno – obsługowi:
 • Intendent
 • Woźna
 • Kucharka

RADA RODZICÓW

 • Przewodniczący
 • Sekretarz
 • Skarbnik

NUMERY KONTAKTOWE DO PRZEDSZKOLA W WYLATOWIE

 52 315 87 91                                                      

 517 205 691

 STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLA

www.przedszkole.wylatowo.pl

KONSULTACJE  CO TYDZIEŃ  DYREKTORA   I NAUCZYCIELI

Dyrektor –  poniedziałek  od 13:00 do 14:00

Nauczyciel grupy ,, Mrówki’’ – środa od 7:00 do 8:00

Nauczyciel grupy ,,Biedronki’’ – wtorek od 7:00 do 8:00

KONSULTACJA  CO DRUGI TYDZIEŃ PEDAGOGA

Poniedziałek od 8:00 – 9:00