Z kart historii

Dawno, dawno temu w budynku Przedszkola mieściła się Szkoła Podstawowa. Odbywały się tutaj lekcje z dziećmi klas pierwszych. Po wojnie czyli 1947 r zaczęło funkcjonować przedszkole z jednym oddziałem, który trwał do 1980 r.

Po przeprowadzeniu modernizacji placówki od następnego roku czyli 1981 powstał drugi oddział. W pierwszym bawiły się, uczyły i pracowały dzieci sześcioletnie , a w drugim dzieci trzy-, cztero- , i pięcioletnie. Dyrektorem placówki wówczas była pani Zofia Stankowska, która dotrwała do sierpnia 1991 r. W dwóch oddziałach przedszkola uczęszczało wtedy 40 dzieci, zatrudnione były 2 nauczycielki i 4 pracowników administracyjno- obsługowych.

Od 1991 r dyrektorem przedszkola jest Wiesława Michalak.

Z początkiem lat 90-tych XX stulecia w przedszkolu zaczęły postępować zmiany w edukacji wychowanków. Szczególną troską otaczamy występowanie tradycji i wprowadzenie elementów innowacyjnych w programach pracy. Korzystamy z prac badawczych i eksperymentalnych m.in. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Marii Kielar – Turskiej. Opieramy swoją pracę na koncepcjach pedagogicznych m.in. Marii Montessori, Celestyna Freineta, Karola Orffa, Rudolfa Labana, Marty Bogdanowicz, Weroniki Sherborne i in.

Od 1 września 2010r funkcjonuje w placówce ,,Koncepcja Pracy Przedszkola′′. Nasze hasło to: ,,Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach”. (Vico).