Rozkład dnia w przedszkolu

Rozkład dnia w przedszkolu

1 września 2020

Przedstawiamy poniżej dwa rozkłady dnia  w przedszkolu.

Rozkład dnia dla  dzieci 3,4 – letnich  – Oddział ,,  ZAJĄCZKI ′′ 

Czas – od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

7007 30

0,30`

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

730 – 800

0,30`

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi

800 – 810

0.10’

Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence

810 – 820

0.10’

Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

820 – 830

0.10’

Czynności higieniczno – porządkowe

8 30– 900

0.30’

Śniadanie

900 – 930

0.30’

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930 – 1030

1

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi

10 30– 1140

1,10’

Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

11 40– 1200

0.20’

Czynności higieniczno- porządkowe

1200 – 1230

0.30’

Obiad

1230 – 1240

0.10’

Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom

1240 – 1300

0.20’

Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa

1300 – 1310

0.10’

Zabawa dydaktyczna, ćwiczenia utrwalające

1310 – 1410

1

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie w grupach połączonych

1410 – 1500

0,50´

Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

Uwagi:

środa 8.00 – 8.30 – j. angielski

 

Rozkład dnia dla dzieci  5,6 – letnich – Oddział „ PSZCZÓŁKI ′′ 

Czas – od…do…

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

700 – 730

0,30´

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

7 30– 750

0,20´

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi 

750 800

0.10’

Ćwiczenia poranne

8 00 – 815

0.15’

Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

8 15– 8 30

0.15’

Czynności higieniczno – porządkowe

8 30– 900

0.30’

Śniadanie

900 – 1000

1

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1000 – 1100

1

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi

1100 – 1145

0.45’

Spacer, obserwacje przyrodnicze

1145 – 1200

0.15’

Czynności higieniczno – porządkowe

1200 – 1230

0.30’

Obiad

1230 – 1300

0.30’

Bajko terapia/czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści

1300 – 1310

0.10’

Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.

1310– 1410

0.10’

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie- w grupach połączonych

14 10 – 1500

0,50’

Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

Uwagi:

środa 7.30 – 08.00 – j. angielski

środa 13.00-14.00 – religia