Kadra i Rada Rodziców

Kadra i Rada Rodziców

21 czerwca 2018

Kadra w przedszkolu jest profesjonalna, z wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem poprzez opracowywanie ulotek i biuletynów informacyjnych dla rodziców.

PERSONEL PRZEDSZKOLA

  • Kadra pedagogiczna
  • Dyrektor
  • Nauczyciele
  • Pracownicy administracyjno – obsługowi
  • Intendent
  • Woźna
  • Kucharka

RADA RODZICÓW

  • Przewodniczący
  • Sekretarz
  • Skarbnik