CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

1 czerwca 2022

 

 

 

 

Dzieci z naszego przedszkola również  biorą  udział w tegorocznej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom”, która odbywa się pod hasłem „Klimat dla polskich autorów”. XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, odbędzie  się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2022 r pod hasłem : „Polscy autorzy dla klimatu”.  Chodzi o pokazanie, co polscy autorzy piszą i jak nas mobilizują do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska. 

Za pośrednictwem czytających dorosłych (rodziców i opiekunów, nauczycieli i bibliotekarzy, a także zaproszonych gości pragniemy zaprezentować dzieciom  polską literaturę ostatnich lat, która opisuje fascynujący świat otaczającej nas i niestety zagrożonej naszymi działaniami przyrody, a także nakłonić młodych czytelników do  działań na rzecz ochrony klimatu i planety.