II EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,, SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE  ? ”

II EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,, SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE ? ”

29 kwietnia 2022

 

 

 

 

 

 

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Dzieci z grupy „Wiewiórki” wzięły udział  w realizacji  II edycji  programu edukacyjnego   ,,  SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE  ? ‘’  zorganizowanego przez  Państwową Inspekcję Sanitarną – oddział w Mogilnie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.          

Celem programu było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

 Zajęcia edukacyjne zaplanowane były w taki sposób, aby dzieci mogły jak najpełniej skorzystać ze zdobytej wiedzy. W czasie różnorodnych zajęć prezentowano domową produkcję  przetworów – pokazano technikę robienia przetworów, dzieci oglądały pracę młyna i piekarni. Poprzez  zajęcia ruchowo – muzyczne propagowano zdrowy styl życia. Zorganizowano również kilka projekcji filmów związanych z tematyką żywności ekologicznej, podczas których  wychowankowie zapoznały się z uprawą ekologiczną m.in.  ekologicznymi ziołami.

Wszystkie zajęcia były niezwykle interesujące. Działania dużo nas nauczyły na temat zdrowego stylu życia poprzez  m.in. : prezentowanie ekologicznych produktów, wspólne prace z dziećmi (plastyczne i techniczne), poznanie: piramidy żywienia, znaczenia słowa ekologia,  znaczka produktów ekologicznych, czytanie ciekawostek, opowiadań o zdrowym odżywianiu, wspólne projekcje filmowe oraz  inne inicjatywy.
Podsumowanie edycji skłania nas do zainteresowania się tematyką w przyszłych latach i poszerzenie działań poza murami placówki tak, aby przyszłe pokolenia również zaangażowały się w zdrowy styl życia.