Przegląd Obrzędów Zapustnych-Podkoziołek w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

Przegląd Obrzędów Zapustnych-Podkoziołek w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

22 lutego 2020

Przegląd Obrzędów Zapustnych -Podkoziołek w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku został zorganizowany po raz kolejny. I tym razem dzieci z grupy starszaków z Przedszkola w Wylatowie wystąpiły z inscenizacją  pt. ,,Jedzie, jedzie koza”. Przedszkolaki otrzymały tradycyjnie statuetkę kozy, dyplom, książkę i słodki poczęstunek.