Przegląd Obrzędów Zapustnych- PODKOZIOŁEK.

3 lutego 2018

W   Muzeum   Ziemi   Mogileńskiej  w  Chabsku  kolejny   raz   zorganizowano   Przegląd  Obrzędów   Zapustnych – PODKOZIOŁEK  2018 r. Dzieci  z  kółka  teatralnego wystąpiły  z  inscenizacją pt: ,, Jedzie  zapust  drogą”. Nagrodą  za  występ  był  słodki  poczęstunek,  książka  oraz  drewniana   statuetka   przedstawiająca  kozę.