VII Światowy  Dzień  Tabliczki  Mnożenia

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018

Młodsi  sprawdzają, czy  starsi  tabliczkę mnożenia znają. Wyznaczony zespół  – patrol wraz z koordynatorem udali się poza teren szkoły i zawędrowali do….. przedszkola aby zaprosić do egzaminu z tabliczki mnożenia panie i dzieci.