WYTYCZNE GIS PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI –   V  AKTUALIZACJA

WYTYCZNE GIS PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI – V AKTUALIZACJA

23 listopada 2020

   SZANOWNI  RODZICE  !

  Informujemy o  wytycznych COVID -19 –  obowiązujących od 23 listopada 2020r  -V aktualizacja

                                                                                                                                                                                                

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 [1] dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

    1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
    2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
    3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

[1] Piąta aktualizacja.

Materiały

Wytyczne GIS przedszkola i żłobki-V aktualizacja
Wytyczne GIS _przedszkola żłobki-V _aktualizacja.pdf 3.99MB
Jak skutecznie myć ręce
Jak​_skutecznie​_myć​_ręce.png 0.28MBJak prawidłowo dezynfekować ręce
Jak​_prawidłowo​_dezynfekować​_ręce.jpg 0.80MB
Jak prawidłowo nałozyć i zdjąć maseczkę
Jak​_prawidłowo​_nałozyć​_i​_zdjąć​_maseczkę.png 0.12MB
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
Jak​_prawidłowo​_nałożyć​_i​_zdjąć rękawice.png 0.23MB