ZAJĘCIA Z MATEMATYKI W GRUPIE ,, PSZCZÓŁKI”

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI W GRUPIE ,, PSZCZÓŁKI”

30 stycznia 2021

Matematyka jest królową nauk”- tak zwykło się mówić. Stanowi podstawę rozwoju. Rozumienie jej jest wielką sprawnością, zaś stosowanie wielkim dokonaniem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie naszego życia.

Głównym celem procesu uczenia, a raczej przyswajania wiadomości matematycznych w przedszkolu jest rozwijanie jego aktywnej postawy intelektualnej wobec sytuacji niejasnych, problemowych, rozwoju wyobraźni, pomysłowości, języka, w oparciu o gry i zabawy matematyczne, w których dziecko rozwija następujące obszary matematyczne:

  1.  Orientacja przestrzenna
  1.  Rytmy
  2.  Przyczyna i skutek- przewidywanie następstw
  3.  Liczenie  
  4.  Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków.
  1. Klasyfikacja
  2. Intuicje geometryczne
  3. Ważenie
  4. Pomiar długości i płynów
  5. Konstruowanie gier planszowych

Prof. E. Gruszczyk- Kolczyńska (specjalista i autorytet w dziedzinie nauczania matematyki w wieku przedszkolnym) wyjaśnia, że fundamentem osiągania sukcesu w zakresie edukacji matematycznej dziecka stanowią jego własne doświadczenia. To one stanowią bazę dla tworzenia nowych pojęć i umiejętności. Tak więc przedszkole i dom rodzinny mają strategiczne znaczenie przygotowanie dziecka do osiągnięcia sukcesu w szkole. Aby nauka i przyswajanie pojęć matematycznych nie było nudne, warto zachęcić rodziców do wspólnego z dzieckiem konstruowania zasad gier, a potem ich rozgrywanie.

Każde dziecko z grupy ,, PSZCZÓŁKI” pilnie pracuje na zajęciach z edukacji matematycznej.