ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

2 kwietnia 2021

Drodzy Rodzice

 

Kultywowanie tradycji budzi uczucie wspólnoty z rodziną, przodkami, regionem, Ojczyzną. Uczestniczenie w tradycyjnych zwyczajach może pomóc dzieciom odkryć i ukształtować ich własna tożsamość w przynależności do tych wspólnot. Wspólnie świętowane uroczystości i pielęgnowane tradycje niosą wzorce do naśladowania przekazywane przez starsze pokolenia. Dziecko powinno brać czynny udział w przygotowywaniu do różnych uroczystości. W ten sposób uczy się przeżywania i odbierania wzruszeń i nastrojów. To doskonały sposób na przybliżenie dzieciom pojęć przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Kształtowanie w dzieciach poczucia ciągłości czasu, przynależności do pewnej wspólnoty, która trwa. Poznawania i umacniania własnych korzeni.

Nadchodząca  Wielkanoc, będzie już drugą Wielkanocą w czasie pandemii. Ze względu na sytuację oraz przepisy i obostrzenia z pewnością z niektórych elementów tradycji tych świąt musimy  zrezygnować lub przeżyć w mniejszym gronie. Ale pamiętajmy, że choć do stołu usiądzie nas mniej niż w ubiegłych latach bo z częścią rodziny „spotkamy” się tylko na Skype, to najważniejsze jest to, żebyśmy byli dla siebie dobrzy i  troszczyli się o siebie nawzajem.